ما هم مثل شما، آرزوهای بزرگ و کوچکی در دلمان داریم. بعضی از این آرزوها، آرزوهای طلایی‌اند. هر کدام از ما هم راهی برای رسیدن به این آرزوها پیدا می کنیم.

آیا می دانستید آرزوهای طلایی همه‌ی آدمها در یک سیاره جمع شده است؟
ما هم مدتی ست این موضوع را فهمیده‌ایم. از وقتی که مکسی ویکس قهرمان، از سیاره‌ی آروزهای طلایی به زمین آمد و چندتا آرزوی قشنگ با خودش آورد. مکسی ویکس، سیاره‌ی آرزوها‌ی طلایی، قرار است همه‌ی ما را به آرزوهایمان برساند.

ما، اعضای گروه مکسی ویکس، دور هم جمع شده‌ایم تا به خودمان و شما ثابت کنیم، همه چیز دست یافتنی ست. هر که هستی، مرد یا زن، بزرگ یا کوچک، شهری یا روستایی، ... به آرزوهایت فکر کن.

ما فقط می خواهیم بگوییم که آرزوهایتان را فراموش نکنید. آنها همه در سیاره‌ی آرزوهای طلایی منتظر شما هستند تا پایین بیایند و شما را در آغوش بگیرند .

هدف مکسی‌ویکس:

اصلی ترین هدف مکسی ویکس، ارتقای کیفیت زندگی مردم و تزریق امید به جامعه است. ما با برگزاری قرعه‌کشی‌های مختلف، تلاش می‌کنیم تا درآمد وب‌سایت را به دست کاربران عزیز مکسی‌ویکس برسانیم.

سایت مکسی‌ویکس دو بخش اصلی دارد: بُن‌های تخفیف و قرعه‌کشی‌ها. این دو قسمت، مکمل هم هستند و با هم ارتباطی مستقیم دارند. به طوری که تمام درآمد بُن‌های تخفیف، از طریق قرعه‌کشی هفتگی، بین کاربران سایت تقسیم می‌شود.